میکروکتاب سرعت اعتماد (صوتی)

تکانه‌ای که همه‌چیز را تغییر می‌دهد

The Speed of Trust
نویسنده: استیون م. آر. کاوی
راوی: سلمان ظاهری
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی