میکروکتاب سرود کریسمس (صوتی)

میراث فراموش نشدنی چارلز دیکنز برای مردم جهان

A Christmas Carol
نویسنده: چارلز دیکنز
راوی: دادبه دادمهر
دسته: داستان و رمان
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی