میکروکتاب سلام دنیا! (صوتی)

زندگی نامه ایلان ماسک

Elon Musk
نویسنده: اشلی ونس
راوی: مجتبی نظری
دسته: بیوگرافی
۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی