میکروکتاب سندباد و سفرهای او (صوتی)

دفتر دوم

Sinbad
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
دسته: داستان و رمان
یک ساعت و ۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: یک ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی