میکروکتاب شانس خودتو پیدا کن (صوتی)

۱۲ قدم کاربردی برای هوش پیش‌بینی در کسب و کار

Make Your Own Luck
نویسنده: آیلین شپیرو
راوی: سلمان ظاهری
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی