میکروکتاب شبح اپرا (صوتی)

اثری ماندگار از گاستون لورو

The Phantom of the Opera
نویسنده: گاستون لورو
راوی: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
دسته: داستان و رمان
۵۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی