میکروکتاب شدن (صوتی)

وقتی از شدن دست بکشی، دیگر چیزی نمی‌ماند

Becoming
نویسنده: میشل اوباما
روای: راضیه اسدی
دسته: بیوگرافی
۲ ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی