میکروکتاب شنبه بی شنبه (صوتی)

خودتو اخراج کن

No More Mondays
نویسنده: دن میلر
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی