میکروکتاب شیب (صوتی)

هنر ادامه دادن و متوقف شدن!

Dip
نویسنده: ست گودین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۱ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی