میکروکتاب صفر به یک (صوتی)

نکاتی در مورد استارتاپ‌ها و ساختن آینده

Zero to One
نویسنده: پیتر تیل
راوی: آرمان شاهچراغی
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۲۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی