میکروکتاب عادت دستیابی (صوتی)

آرزو کردن دیگه بسه، شروع کنید و فرمان زندگی را به دست بگیرید

The Achievement Habit
نویسنده: برنارد راث
راوی: مجتبی نظری
دسته: توسعه فردی
۵۱ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی