میکروکتاب عقل و احساس (صوتی)

ماجرایی از عشق و دلشکستگی

Sense and Sensibility
نویسنده: جین آستین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: داستان و رمان
یک ساعت و ۳۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی