میکروکتاب غول درون (صوتی)

نحوه عملکرد و چگونگی استفاده از ضمیر ناخودآگاه

The Genie Within
نویسنده: هری کارپنتر
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی