میکروکتاب قدرت را دوباره پس بگیر (صوتی)

۱۳ کاری که افراد قوی ذهن انجام نمی‌دهند

13 Things Mentally Strong People Don't Do
نویسنده: امی مورین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی