میکروکتاب قدرت یک ساعت (صوتی)

تسلط بر زندگی و کسب‌وکار با صرف یک‌ساعت در هفته

Power of an Hour
نویسنده: دیو لاخانی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی