میکروکتاب لبخند (صوتی)

قدرتی شگفت‌انگیز با یک قانون ساده

Smile
نویسنده: رون گوتمن
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی