میکروکتاب مثل یک ثروتمند فکر کن (صوتی)

چطور طرز فکرمان را برای ثروتمند شدن آماده کنیم

How to Think Like a Millionaire
نویسنده: مارک فیشر
مجتبی نظری
دسته: توسعه فردی
۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی