میکروکتاب مطالعه، سر خط (صوتی)

اشتراک تجربه‌ها در میزگرد مجازی کتابخوانی

نویسنده: گروه سبکتو
راوی: مجتبی نظری
دسته: داستان و رمان
نیم ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی