میکروکتاب صبح جادویی (صوتی)

شش عادتی که با انجام آن‌ها قبل از ساعت ۸ صبح، زندگی‌تان دگرگون خواهد شد

The Miracle Morning
نویسنده: هال الرود
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۳۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی