میکروکتاب نیمه تاریک وجود (صوتی)

توانایی و رویاهای خود را دوباره بدست آورید

The dark side of the light chasers
نویسنده: دبی فورد
راوی: شهره روحی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی