میکروکتاب هزار و یک شب (صوتی)

دفتر اول: قصه‌گو شدن شهرزاد

One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
دسته: داستان و رمان
۵۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: یک ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی