میکروکتاب هزار و یک شب (صوتی)

دفتر پنجم: شمس‌الدین و نورالدین

One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
یک ساعت و ۳۷ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی