میکروکتاب هنر ظریف بی‌خیالی (صوتی)

رویکردی غیرشهودی برای یک زندگی خوب

The Subtle Art of Not Giving a F*ck
نویسنده: مارک منسون
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی