میکروکتاب هنر کار گروهی (صوتی)

راندمان همکاری با یکدیگر را به حداکثر برسانید

Art of Team Work
نویسنده: کارولین کایتوکس
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی