میکروکتاب هوش تجاری (صوتی)

برای فراگیری سریع بینش تجارت

Business Think
نویسنده: دیو مارکوم
راوی: محمدعرفان آقاعابدی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی