میکروکتاب هیولای درونتو بیدار کن (صوتی)

چطور به سرعت کنترل سرنوشت‌مان را بدست بگیریم

Awaken the Giant Within
نویسنده: آنتونی رابینز
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی