میکروکتاب پدر پولدار پدر فقیر (صوتی)

آنچه پولدارها به فرزندانشان می‌آموزند

Rich Dad Poor Dad
نویسنده: رابرت کیوساکی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی