میکروکتاب چرا که نه؟! (صوتی)

چطور مشکلات بزرگ و کوچک را حل کنیم؟

?Why Not
نویسنده: بری نالباف
راوی: کیاندوخت محمدی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی