میکروکتاب چگونه با کنترل زمان فرمان زندگی را به دست بگیرید (صوتی)

متخصص مشهوری که رازهای حرفه‌ای خود را فاش می‌کند!

How to Get Control of Your Time and Your Life
نویسنده: الن لکین
راوی: کیاندوخت محمدی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی