میکروکتاب کار عمیق و درست حسابی (صوتی)

قوانینی برای موفقیت متمرکز در دنیای پریشانی

Deep Work
نویسنده: کارل نیوپورت
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۹ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۴ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی