میکروکتاب کشش (صوتی)

راهنمایی ضروری برای همه استارتاپ‌ها

Traction
نویسنده: گابریل وینبرگ
راوی: سلمان ظاهری
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی