میکروکتاب گاراژ خود را بسازید (صوتی)

راهکارهایی برای شکوفا شدن خلاقیت پنهان شرکت شما

Build Your Own Garage
نویسنده: برند اشمیت
راوی: محمدعرفان آقاعابدی
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی