میکروکتاب گسترش (صوتی)

۷ اصل ثابت شده برای رشد کسب‌وکار

Scale
نویسنده: جف هافمن
راوی: سلمان ظاهری
۵۵ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی