میکروکتاب گلوله برفی (صوتی)

وارن بافت و سبک زندگی تجاری او

The Snowball
نویسنده: اشلی شرودر
راوی: سلمان ظاهری
دسته: بیوگرافی
یک ساعت و ۲۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی