میکروکتاب ۱۰۰ قانون (صوتی)

شکست ناپذیر در زندگی و تجارت

The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success
نویسنده: برایان تریسی
راوی: محمدعرفان آقاعابدی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی