میکروکتاب ۱۰ قدم تا بهترین نمره (صوتی)

کمتر درس بخوانید و بیشترین نمره را بگیرید

10 Steps to Earning Awesome Grades
نویسنده: توماس فرانک
راوی: کیاندوخت محمدی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۳۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی