میکروکتاب ۲۱ روز تا رسیدن به تحول (صوتی)

قدم‌های ساده در ۲۱ روز برای تقویت روحیه

۲۱ Days to Master Affirmations
نویسنده: لوییز هی
راوی: فرناز عبدالحمید
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی