میکروکتاب ۳۳ استراتژی جنگ (صوتی)

راهکارهای جنگی برای داشتن زندگی بهتر

The 33 Strategies of War
نویسنده: رابرت گرین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی