میکروکتاب ۴ ساعت (صوتی)

چطور با ۴ ساعت کار در هفته تبدیل به یک ثروتمند شویم

The 4-Hour Workweek
نویسنده: تیموتی فریس
راوی: مجتبی نظری
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی