میکروکتاب ۴ فرمان ترامپ (صوتی)

۴۰ راهکار برای دست بالا بودن در تجارت

Trump: Surviving at the Top
نویسنده: دونالد ترامپ
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی