میکروکتاب ۷ عادت افراد تاثیرگذار (صوتی)

تغییرات بزرگ برای موفقیت شما

The 7 Habits of Highly Effective People
نویسنده: استیون کاوی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی