میکروکتاب آینده خودتو بساز

۱۲ قدم برای رسیدن به موفقیت بی‌انتها

Create your own future
نویسنده: برایان تریسی
سبکتو
۵۵ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه