میکروکتاب آینده خودتو بساز (نوشتاری)

۱۲ قدم برای رسیدن به موفقیت بی‌انتها

Create your own future
نویسنده: برایان تریسی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه