میکروکتاب اثر مرکب (نوشتاری)

راهکار‌های واقعی برای تغییر زندگی و واقعیت بخشیدن به آرزوها

The Compound Effect
نویسنده: دارن هاردی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه