میکروکتاب استارتاپ‌ها مشغول کارند

اطلاعاتی شگفت‌انگیز از عوامل موفقیت یا شکست

Startups That Work
نویسنده: جوئل کورتزمن
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت