میکروکتاب استیو جابز حمایت شده

زندگی‌نامه موسس اپل

Steve Jobs
نویسنده: والتر آیزاکسون
سبکتو
۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه