میکروکتاب انگیزه (نوشتاری)

حقایقی شگفت‌انگیز درباره ایجاد انگیزه

Drive
نویسنده: دنیل پینک
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه