میکروکتاب انگیزه

حقایقی شگفت‌انگیز درباره ایجاد انگیزه

Drive
نویسنده: دنیل پینک
سبکتو
۵۵ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه