میکروکتاب بنویس تا اتفاق بیفتد (نوشتاری)

وقتی بدانید چه می‌خواهید، آن را بدست می‌آورید

Write it down, Make it happen
نویسنده: هنریک کلاوسر
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۷ ساعت و ۵۰ دقیقه