میکروکتاب رختخوابت رو جمع کن

چیزهای کوچکی که می‌توانند زندگی‌ات و حتی دنیا را تغییر دهند

Make Your Bed
نویسنده: ویلیام مک‌ریون
فاطمه فراهانی
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه