میکروکتاب رختخوابت رو جمع کن (نوشتاری)

چیزهای کوچکی که می‌توانند زندگی‌ات و حتی دنیا را تغییر دهند

Make Your Bed
نویسنده: ویلیام مک‌ریون
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه