میکروکتاب روش وارن بافت

استراتژی‌های ثروتمندترین مرد جهان

The Warren Buffet Way
نویسنده: رابرت هنگستورم
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه