میکروکتاب سرمایه‌گذار هوشمند

اصول سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش ذاتی

The Intelligent Investor
نویسنده: بنجامین گراهام
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت و ۳۰ دقیقه